Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

TRAJEKTY DO ANGLICKA, FRANCÚZSKA

TRAJEKTY DO ANGLICKA, FRANCÚZSKA

trajekty anglicko francuzskoTrajekty Anglicko Francuzsko

Trajetky do Anglicka

Trajekty Anglicko Francuzsko: Cestujete do Veľkej Británie ? Potrebujete sa dostať cez kanál LA MANCHE, z Európskeho kontinentu na Britské ostrovy a späť ? Máme pre Vás veľmi jednoduché riešenie. Ponúkame možnosť rezervovať si trajekt do Anglicka rýchlo, jednoducho, on-line na našej stránke www.trajekt.online Z ponuky je možné si vybrať hneď s niekoľkých lodných spoločností, medzi ktoré patria P&O, Norfolkline, DFDS, MyFerryLink. Frekvencia plavieb je denne približne každé dve hodiny a cena trajektového lístka sa pohybuje v rozmezí od 40 do 140 Eur, v závislosti s ktorou lodnou spoločnosťou cestujete a hlavne v akom časovom predstihu lodný lístok rezervujete. Ďalšou možnosťou ako sa dostať cez prieliv je známy EuruTunnel. Frekvencia odchodov je približne každých 20 až 30 minút. Cena lístka na EuruTunnel je ale podstatne drahšia. Prvé trajekty vyplávajú z prístavov približne o siedmej až ôsmej ráno a posledné vo večerných hodinách okolo 23:00h. Taktiež prvé spojenie vlakom cez EuroTunnel je cca o 07:00 ráno. Na našej stránke získate rýchly prehľad o aktuálnom dostupnom trajektovom spojení, lodných spoločnostiach, čase a trase ich plavby. Medzi najfrekventovanejšie patrí určite spojenie medzi prístavmi Calais ( F ) a Dover ( GB ). Ďalším prístavom na ceste z Francúzska je známy Dunkerque ( F ), z ktorého sa trajektom dostanete taktiež do Angilckého Doveru. Dĺžka plavby je približne rovnaká a trvá cca 1:50h. Presun EuroTunnelom trvá približne 40 – 45min a to z prístavov Calais ( F ) – Folkestone ( GB ) a späť.
Vyplňte rezervačný formulár a získate tak prehľad o cenových ponukách všetkých dostupných lodných spoločností. Na našej stránke sú ceny konečné a trajekt si rezervujete bez navýšenia ich pôvodnej ceny, výhradne za ceny lodných prepravcov. Ponúkame on-line trajektové lístky, ako aj lístky pre EuroTunnel. Ponuka platí pre osobnú aj nákladnú a kamiónovú dopravu. Jednoducho zvoľte trasu a vyplňte požadované informácie a ešte dnes si rezervujte trajekt doAnglicka, Veľkej Británie on-line.

Trajetky do Francúzska

Trajekty Anglicko Francuzsko: Cestujete z Veľkej Británie ? Potrebujete sa dostať cez kanál LA MANCHE, na Európsky kontinent z Britský ostrovov a späť ? Máme pre Vás veľmi jednoduché riešenie. Ponúkame možnosť rezervovať si trajekt z Anglicka rýchlo, jednoducho, on-line na našej stránke www.trajekt.online Z ponuky je možné si vybrať hneď s niekoľkých lodných spoločností, medzi ktoré patria P&O, Norfolkline, DFDS, MyFerryLink. Frekvencia plavieb je denne približne každé dve hodiny a cena trajektového lístka sa pohybuje v rozmezí od 40 do 140 Eur, v závislosti s ktorou lodnou spoločnosťou cestujete a hlavne v akom časovom predstihu lodný lístok rezervujete. Ďalšou možnosťou ako sa dostať cez prieliv je známy EuruTunnel. Frekvencia odchodov je približne každých 20 až 30 minút. Cena lístka na EuruTunnel je ale podstatne drahšia. Prvé trajekty vyplávajú z prístavov približne o siedmej až ôsmej ráno a posledné vo večerných hodinách okolo 23:00h. Taktiež prvé spojenie vlakom cez EuroTunnel je cca o 07:00 ráno. Na našej stránke získate rýchly prehľad o aktuálnom dostupnom trajektovom spojení, lodných spoločnostiach, čase a trase ich plavby. Medzi najfrekventovanejšie patrí určite spojenie medzi prístavmi Calais ( F ) a Dover ( GB ). Ďalším prístavom na ceste z Francúzska je známy Dunkerque ( F ), z ktorého sa trajektom dostanete taktiež do Angilckého Doveru. Dĺžka plavby je približne rovnaká a trvá cca 1:50h. Presun EuroTunnelom trvá približne 40 – 45min a to z prístavov Calais ( F ) – Folkestone ( GB ) a späť.
Vyplňte rezervačný formulár a získate tak prehľad o cenových ponukách všetkých dostupných lodných spoločností. Na našej stránke sú ceny konečné a trajekt si rezervujete bez navýšenia ich pôvodnej ceny, výhradne za ceny lodných prepravcov. Ponúkame on-line trajektové lístky. Trajekty anglicko francúzsko, ako aj lístky pre EuroTunnel. Ponuka platí pre osobnú aj nákladnú a kamiónovú dopravu. Jednoducho zvoľte trasu a vyplňte požadované informácie a ešte dnes si rezervujte trajekt do Francúzska, Veľkej Británie on-line.

Niekoľko praktických rád :

Trajetky Anglicko Francuzsko:

 •  Kedy a v akom časovom predstihu rezervovať trajektový lístok ?
  To záleží na linke. Pri Trajektoch s frekvenciou plavby niekoľkokrát denne (napr. do Veľkej Británie), stačí 1 až 2 týždne vopred. Pri trajektoch na dlhších trasách s frekvenciou plavby 1x denne, alebo len niekoľko krát za týždeň, tiež pri potrebe rezervácie kajuty pri nočných plavbách a počas letných prázdninových mesiacov, odporúčame rezervovať trajektový lístok 1 mesiac resp. aj niekoľko mesiacov vopred. Informujte sa vždy včas vopred.
 •  Je trajektový lístok viazaný na konkrétny rezervovaný dátum a čas ? Vo väčšine prípadov áno. Trajektový lodný lístok je viazaný pevnou rezerváciou na konkrétny trajekt, ale sú lodné spoločnosti ( napr. pri trajektoch do Grécka), ktoré umožňujú kombináciu pevnej rezervácie pre cestu tam a otvoreného lodného lístku pre cestu späť.
 • Musím pri rezervácii trajektu uvádzať osobné údaje? Áno, z bezpečnostných dôvodov prijala EU zákonné normy, na základe ktorých sú lodné spoločnosti a prepravci povinný požadovať od cestujúcich osobní údaje. Jedná sa ale vždy len o meno a priezvisko, dátum narodenia, v niektorých prípadoch aj číslo pasu resp. číslo OP, pri vozidle typ a ŠPZ.
 • Môže s nami cestovať trajektom náš pes? Áno, väčšina lodných spoločností umožňuje za poplatok prepravovať na trajektoch aj domáce zvieratá, t.j. psy a mačky.
 • S akou časovou rezervou mám byť v prístave pred odplávaním trajektu ? Každá lodná spoločnosť má iné požiadavky. Väčšinou je to v rozmedzí od pol hodiny do 2 hodín pred odplávaním. Zvyčajne odporúčame byť v prístave min.1 až 2 hodiny pred odplávaním trajektu.
 • Ako nájdem prístav a svoj trajekt ? Na ceste do prístavu je potrebné sledovať návesti a značky s nasledujícimi nápismy: port, ferry (GB), port, trajet (F), hafen, faehre (D), porto, traghetto, stazione marittima (I), puerto, ferribote (E) resp. jednoducho len piktogram lodi. V menších prístavoch je orientácie bezproblémová a trajekt je vidieť už z diaľky. Vo väčších prístavoch, kde kotví viacero lodí rôznych prepravcov, je potrebné sledovať tiež značky s názvom a logom lodnej spoločnosti, s ktorou budete cestovať.
 • Ako prebieha nalodenie na trajekt ? Po príjazde do prístavu je potrebné rešpektovať pokyny personálu (v reflexných vestách s vysielačkami), ktorí radia vozidlá do rád pred nájazdom na trajekt. Vozidlá sa naloďujú po vyzvaní po jednotlivých radách. Neopúšťajte tak vozidlo pri čakaní. Po zaparkovaní vozidla na trajekte je potrebné zaradiť rýchlosť, použiť ruční brzdu, vypnúť alarm (pokiaľ je to možné) a opustiť vozidlo.
 • Čo mám robiť pri strate lodného lístka ? Stratu, resp. odcudzenie lodného lístka je potrebné okamžite nahlásiť našej spoločnosti. Podľa obchodných podmienok všetkých lodných spoločností treba o strate lístka vopred informovať lodnú spoločnosť, pretože tá vystaví duplikát lodného lístka iba proti novej úhrade v plnej výške a tieto peniaze vrátia až po uplynutí jedného roka ( po uzavretí účtovného obdobia ) v prípade, že stratený, resp. či odcudzený lodný lístok nebol nikým využitý.
 • Čo sa stane, keď nestihnem trajekt ? Pri plánovaní cesty je dobré mať dostatočnú časovú rezervu pre prípadné ťažkosti ( zápchy na diaľniciach, technická porucha atď ). Trajekt odchádza obvykle včas a na oneskorencov sa nečaká ! V prípade zmeškania trajektu prepadá nielen vaša osobná rezervácia, ale aj celý lodný lístok ( pozri storno podmienky jednotlivých lodných spoločností ). Ak už viete, že trajekt nestihnete, informujte o tom okamžite nás ( počas pracovnej doby ), alebo príslušnú kanceláriu v prístave so žiadosťou o zmenu v rezervácii na neskorší trajekt. Niektoré lodné spoločnosti sú síce benevolentné a zoberú Vás aj na neskorší trajekt bez predchádzajúcej zmeny rezervácie, ale nedá sa na to spoliehať ! Zmena rezervácie by sa mala vykonať vždy pred termínom vyplávania rezervovaného trajektu.
 • Je možné počas plavby loďou používať mobil ? Bežné GSM mobily potrebujú pokrytie signálom z pozemných vysielačov. Tie majú pokrytie len blízko pevniny, na otvorenom mori už zostáva telefón bez signálu. V prípade nutnosti je možné použiť na lodi palubný telefón so satelitným príjmom. Tarify sú ale veľmi drahé, informujte sa preto na lodnej recepcii. Šťastlivci so satelitným mobilným prístrojom si zatelefonujú odkiaľkoľvek.